Hoe kan je als ouder je school helpen?

Vaak kan de school van je zoon of dochter nog helpende handen gebruiken bij de organisatie van het fietsexamen! 

Helpen bij de voorbereiding
  • Als je je registreert als verkeersouder op www.verkeersouders.be kun je GRATIS een actiepakket Fietscontrole aanvragen voor je school. Alles begint immers met een fiets die goed in orde is. In het actiepakket vind  je niet alleen fietscontrolekaarten om na te gaan of de fietsen van de leerlingen goed uitgerust zijn, maar ook materiaal om een les te geven over de wettelijk verplichte uitrusting van een fiets. Verkeersouders zijn géén gemachtigde opzichters, en zelfs niet perse ouders (maar ook sympathisanten, grootouders, buren,...). Alle vrijwilligers die de school willen helpen bij verkeersactivitaiten (zoals een fietsexamen) kunnen zich inschrijven als verkeersouder en zo van verschillende voordelen genieten. Doen! 
  • Heb je weet van moeilijke of gevaarlijke punten in de ruime omgeving van de school? Geef dat zeker door aan het team dat het fietsparcours uitstippelt. 
Helpen op de dag zelf
  • Tijdens het fietsexamen zijn er heel wat controleurs nodig om met een controlefiche na te gaan of de leerlingen de deelvaardigheden goed uitvoeren. Laat de verkeerswerkgroep van de school of de organiserende leerkracht weten dat je graag wil helpen. Dat kan ook via het afscheurstrookje op het foldertje dat ouders van zesdeklassers meekrijgen voor Het Grote Fietsexamen.