Oefen samen met je kind

Op fet fietsexamen testen we minstens vijf vaardigheden. Het loont de moeite om deze vaardigheden ook in gezinsverband in te oefenen. Op de video hieronder zie je hoe elke vaardigheid correct wordt uitgevoerd.

Rechts op de rijbaan fietsen
1
Rechts afslaan
2
Links afslaan (zonder voorsorteren)
3
Langs een hindernis fietsen
4
Voorrang verlenen
5

Video

Extra vaardigheden

Afhankelijk van de schoolsituatie voegen sommmige scholen nog extra vaardigheden toe:

  1. kruispunt met een agent oversteken. 
  2. voorrang geven op een kruispunt met verkeersborden en wegmarkeringen.
  3. fietsen op een rotonde zonder fietspad.
  4. oversteken op een kruispunt met verkeerslichten.