Materiaal

Ook al organiseer je als politiezone het fietsexamen voor de school, toch vragen we de school om zich in te schrijven via deze website. Leerkrachten die hun klas inschrijven, ontvangen een gratis pakket met daarin materialen die ze kunnen uitdelen aan ouders en leerlingen. Ander bruikbaar materiaal om het fietsexamen te organiseren, kan je hieronder downloaden. De Fietsbrevetten Goud kan de leerkracht na afloop invullen, de link naar de brevetten wordt verstuurd via e-mail of ze kunnen kiezen voor een pakket met lege brevetten die ze handmatig kunnen invullen. 

Gratis pakket voor leerkracht

  • Handleiding (optioneel)
  • Fietsbrevetten Goud (optioneel)
  • Folders voor de ouders
  • Klasposter
  • Fietsstickers

Digitaal materiaal

Klemborden en wegwijzers

Klemborden voor de controleurs en wegwijzers in stevig materiaal kunnen scholen kiezen als gratis beloning als ze een medaille Verkeer op School behalen. Meer info: www.verkeeropschool.be.