Buitengewoon onderwijs

Sommige kinderen kunnen door een mentale of lichamelijke beperking nooit (of pas op latere leeftijd) zelfstandig fietsen in het verkeer. Dat betekent niet dat ze geen fietstraining moeten krijgen. Integendeel, ook zij worden volwaardige verkeersdeelnemers, soms onder begeleiding of met aangepaste vervoermiddelen. Daarom heeft de VSV aangepast educatief materiaal voorzien waarmee leerkrachten in het buitengewoon onderwijs aan de slag kunnen.

Handleiding

De VSV heeft in de handleiding (die je na inschrijving toegestuurd krijgt in het gratis pakket) tips opgenomen om specifiek te werken op het niveau van jouw leerlingen. Telkens zijn in rode kadertjes differentiatieoefeningen en tips opgenomen voor leerlingen met een beperking. De vaardigheden die getest worden lopen gelijk met die van het gewoon onderwijs, maar het onderscheid zit in de mate van toezicht: fietst de leerling zelfstandig of onder toezicht van een volwassene.

Controlefiche

Leerlingen die het fietsexamen onder toezicht afleggen, hebben een individuele begeleider nodig. Deze begeleider heeft een aangepaste controlefiche waarop alle vaardigheden staan die beoordeeld worden.

Fietsbrevet Goud

Voor het buitengewoon onderwijs is een apart Fietsbrevet Goud voorzien. Hierop kan je aanduiden of de leerling het examen zelfstandig of onder toezicht heeft afgelegd. De link naar het fietsbrevet krijg je via mail toegestuurd op de examendag. Je kan de brevetten online invullen of handmatig. 

Begeleidingen op Maat

Mocht je toch nog niet goed weten hoe eraan te beginnen, kan je een Begeleiding op Maat aanvragen. Een medewerker van de VSV komt dan gratis op jouw school aan leerkrachten uitleggen hoe je kunt werken rond verkeer op school. Het concrete thema kies je zelf. Neem voor een afspraak contact op via begeleidingopmaat@vsv.be.   

Lesfiches
We hebben tot slot ook aangepaste lesfiches voor het buitengewoon onderwijs. Zie www.verkeeropschool.be/lesfiches