Minstens vijf vaardigheden inoefenen

Op school worden minstens vijf vaardigheden ingeoefend die getest worden op het fietsexamen. Oefenen gebeurt eerst op de speelplaats, maar nadien ook in het echte verkeer. In de handleiding staat uitgelegd hoe je de vaardigheden moet inoefenen. 

Rechts op de rijbaan fietsen
1
Rechts afslaan
2
Links afslaan (zonder voorsorteren)
3
Langs een hindernis fietsen
4
Voorrang verlenen
5

Video

Extra vaardigheden

Afhankelijk van je eigen schoolsituatie kan het interessant zijn om nog een paar extra vaardigheden in te oefenen voor Het Grote Fietsexamen. De training van deze vaardigheden is niet opgenomen in de handleiding. Daarom kan je hieronder steeds een oefenfiche terugvinden. De extra vaardigheden kan je ook toevoegen aan het Fietsbrevet Goud. 

  1. kruispunt met een agent oversteken. 
  2. voorrang geven op een kruispunt met verkeersborden en wegmarkeringen.
  3. fietsen op een rotonde zonder fietspad.
  4. oversteken op een kruispunt met verkeerslichten